HET PROJECT ROBOBUDDY: ONTWIKKELEN VAN EEN VRIENDELIJK OGENDE ROBOT DIE MENSEN MET DEMENTIE ZO LANG MOGELIJK, ZONDER UITGEBREIDE AANPASSINGEN, IN HUN EIGEN WONING KAN LATEN WONEN. WAARBIJ DE ROBOT TEVENS EEN ROL VERVULT OM EENZAAMHEID TEGEN TE GAAN EN STRUCTUUR BIEDT.

Het innovatieve van de ROBOBUDDY

Het innovatieve van het project ROBOBUDDY is om op basis van bestaande robothardware software te maken die van deze robots een “niet sterk, maar wel slim” hulpje maakt en in sociaal opzicht enigszins vergelijkbaar is met de hulphond. Een robot die rond kan rijden of lopen, die daarbij ouderen of mensen met dementie kan vergezellen en als een soort slimme Tom Poes assistentie kan bieden: de ROBOBUDDY.


- Die zorgt voor veiligheid, zoals herinneren, signaleren, detecteren en veiligheidstaken uitvoeren.

 

- Die eenzaamheid tegengaat, bijvoorbeeld het stimuleren van sociale activiteiten en een gezelschapsfunctie vervult.

 

- Die structuren biedt, door kleine taken uit te voeren ter ondersteuning van dagelijkse bezigheden en helpt bij de dagindeling.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Eervolle vermelding bij slimmere zorg

“De jury heeft het initiatief ROBOBUDDY bovengemiddeld gewaardeerd en daarom krijgt het idee een eervolle vermelding. Uit alle 200 inzendingen hebben slechts vijf ideeën (waaronder de ROBOBUDDY!) een eervolle vermelding gekregen. Deze categorie is voor het eerst ingezet door de jury, waarbij het idee door jurylid Ad van Berlo, manager R&D bij Stichting Smart Homes persoonlijk wordt ondersteund. Hij heeft aangeboden in de toekomst mee te willen denken over de verdere uitwerking van het idee. Stichting Smart Homes is het Nationale Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen en staat bekend als expert op dit gebied”


Slimmere Zorg stimuleert de realisatie van ideeën die kunnen rekenen op steun van de gemeente en draagvlak onder de direct betrokkenen. Wethouder Anjo van de Ven is de trekker van deze pilot. De gemeente Alkmaar wil zo vroeg in spelen op de decentralisaties vanuit het Rijk.

 

www.slimmerezorg.com

doe mee met het project robobuddy

Met Mira Vendrig (MV-VM), in samenwerking met Boeve Automatisering en ouderenzorginstelling De Blije Borgh hebben wij de markt verkend, uitvoerig technisch onderzoek verricht, de functionele specificaties benoemd, de hardware bepaald, een plan van aanpak opgesteld, een gedetailleerde planning en een begroting gemaakt. 


De partners zouden we graag uitbreiden met één of meer zorginstellingen (voor het testen en evalueren van het prototype) en voor de vriendelijke en toegankelijke aankleding van de robot gaan we een samenwerkingsverband aan met ontwerpers, studenten van een modeopleiding/zorgopleiding. 


Wij staan in de startblokken om het prototype te gaan realiseren, maar hebben daar ook financiële partners bij nodig. Dat zouden bijvoorbeeld partners kunnen zijn die de Robobuddy later ook gaan distribueren, maar ook andere investeerders én donateurs.